La  Carnisseria

LA  VIANDA  Carn  fresca,  fresca

LA  VIANDA  es  la  nostré  secció  de
carnisseria  les  millors  carns.

La  carn  tallada  al moment  i  al  seu  gust,
com  a  vosté  l'hi  agradi  i  davant  seu.